Beeldenstorm | Muziektheater


Lees hier de recensie van Place de l'Opera.

Lees hier de recensie van Volkskrant. 

Lees hier de recensie van NRC.

Publieksreacties:

Alles spoorde voor me; de muziek met die indrukwekkende trombones als start en leidraad in de ruimte, de regie, de mooie citering van Bach.
Wat een prachtig samenspel van klank, ruimte en regie. En enorm aangrijpend: Michiel als laatste vluchteling bracht het tot in alle zenuwen nabij,
zeer emotioneel moment steeds als hij langs liep.

Een stuk van nu, met de vlaggen in het koor, het volkse zootje ongeregeld waarvoor je bang bent / ook verwijzend naar zatte studenten als eerste
optreden van het koor, de rechtse rakkers in de andere koorverschijningen. Het indrukwekkende Mama, dat allen herkenden, de tocht van vluchteling
en koor in een toch gemeenschappelijke lotsverbondenheid tot slot. Het was echt heel indrukwekkend.


E.L.

Het was een van je indrukwekkendste uitvoeringen die ik gezien heb. En niet alleen door de muziek. Ook jouw regie!! De rillingen liepen over mijn nek.
Een paar keer was ik bang en vroeg ik me af of ik het nog zou uithouden. Een paar keer kreeg ik afschuw en ook verdriet. Een paar herinneringen: het beeld
van de vlaggen achter het koorhek. Dreigend en associaties oproepend met nazi's en Russische of Chinese communisten. Lynchende massa waartegen
je geen verweer hebt. Zo ook het koor dat fanaat met uitdrukkingsloze gezichten vlak tegenover ons schreeuwt 'Volk, God, Vaderland!' Wat is mijn antwoord daarop,
vroeg ik me af en kwam niet verder dan lachen in hun gezicht. Onbedaarlijk lachen. Zo potsierlijk is het. Maar tegelijk weet je dat je daarmee de haat en het fanatisme opzweept.
Ik hoop dat vanavond het weer een mooie uitvoering zal worden.

K.L

Chapeau! Wat een voorstelling vanavond. Zeer indrukwekkend. En met een magistraal gebruik van de Grote Kerk in al z’n dimensies. Bij tijden letterlijk benauwend, het totalitaire, het exclusieve denken en doen, de macht. Dank jullie wel!


R.D.


Terug naar overzichtTerug naar overzicht