Waar?
Muziektheater Hollands Diep (MHD), gevestigd in het Energiehuis te Dordrecht, maakt fascinerende muziektheatervoorstellingen op bijzondere locaties. 
Zo werd een theater van zeecontainers aan de Oude Maas gebouwd en werd gespeeld in musea, fabrieken, kerken en café`s. Deze locaties prikkelen de nieuwsgierigheid van een gevarieerd en altijd enthousiast publiek.

Wat maken wij?
Het repertoire komt uit de 20 en 21e eeuw met soms een verrassende bewerking van klassieke meesters.
Toegankelijke opera zonder aan diepgang te verliezen, altijd met de wens hoofd én hart van de bezoeker te raken.
Verhalen die echt ergens over gaan.

Met wie?
De uitvoerders zijn professionele ensembles en zangers van hoog niveau.
Er wordt ook samengewerkt met andere disciplines zoals dans, poppenspel, video en beeldende kunsten.
Amateurs en jongeren krijgen een actieve plek in de producties. Daarin wordt samengewerkt met andere
culturele instellingen, zowel landelijk als regionaal.

Publiek?
Rond de producties wordt een gevarieerd programma gemaakt over inhoud en muziek van de voorstelling.
Daarbij wordt het publiek geprikkeld om zich op verschillende manieren voor te bereiden en te participeren.
Hiermee wordt een breed publiek aangetrokken. De bezoekers komen uit alle provincies.

Financiën?
Het muziektheater wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Dordrecht.
Diverse fondsen en donateurs hebben ook een financiele bijdrage geleverd, waardoor Muziektheater Hollands Diep
haar producties tot nu toe kan blijven maken.

Doelstelling? 
a. Het bevorderen van de belangstelling voor theater in het algemeen en muziektheater in het bijzonder door het vervaardigen van theaterproducties en/of muziektheaterproducties, dan wel het verlenen van medewerking aan het tot stand komen daarvan;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan?
Klik hier voor het beleidsplan 2014-2016.